Начало » Блог » Без категория » Задължения на българските работодатели по време на пандемия

Задължения на българските работодатели по време на пандемия

  • от

Рени Иванова, управител на Consulting Centre RDM, и доц. д-р. Андрей Александров, партньор в адвокатска кантора Камбуров и съдружници, записаха специално за клиентите на HR Академия RDM уебинар на тема: “Задължения на българските работодатели в условията на пандемия”.

В тези трудни и динамични времена за всички нас се надяваме, че с тази информация ще Ви бъдем полезни.

Теми и акценти

    • Осигуряване на безопасността на работниците и служителите: Задължения на работодателя при въвеждане на превантивни мерки срещу разпространението на заразни заболявания
    • Kарантина – право на заплащане и парични обезщетения
  • Доброволна самоизолация
  • Работа от вкъщи
  • Ограничаване на бизнес и лични пътувания
  • Временно затваряне на производствени бази, търговски обекти и други работни места заради вируса

Вижте дискусията на Рени Иванова с доц. д-р Андрей Александров

Извънредни промени в Кодекса на Труда предвидени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (приет на второ четене от Народното Събрание на 20 Март).

Трудови и осигурителни права при поставяне под карантина или доброволна самоизолация.
Промени в Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване, обнародвани в Държавен Вестник бр. 28 от 24.03.2020

Надомна работа и/или работа от разстояние

Работодателят може при обявено извънредно положение да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, но не се променят другите условия по трудовия договор – като например трудовото възнаграждение, социални придобивки и др. Промяната се извършва със заповед на работодателя. (чл. 120 (б) Кодекса на Труда)

Защо се наложи промяната? Реалността е, че много работодатели вече въведоха работа от вкъщи или т.нар home office, за неопределено време за всички служители (чиятo работа го позволява) докато кризата с Covid-19 отмине. Този текст цели да създаде яснота и узакони вече установената практика.
***

Преустановяване работата на предприятието

При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта (чл. 120 (в) Кодекса на Труда). За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение. (чл. 267 (а) Кодекса на Труда)

Защо се наложи промяната? Извънредното положение наложи временното затваряне на много бизнеси – за някои от тях това беше наложено със заповед на Министерство на Здравеопазването, а други го направиха доброволно поради драстично намаляване на търсенето за техните стоки или услуги. Новата разпоредба изрично казва, че работодателят дължи брутното трудово възнаграждение на своите работници и служители за периода на преустановяване на работа.

***

Платен годишен отпуск

Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. (чл. 173 (а) Кодекс на Труда)

Защо се наложи промяната: За много работодатели, поради спецификата на дейността им, въвеждането на режим на работа home office не е възможен, или поне не за част от персонала. Единствената алтернатива пред тях остава преустановяване на работа, но в тези период ще продължат да дължат трудови възнаграждения. Поради тази причина, законът сега дава възможност на работодателя едностранно да предостави платения годишен отпуск, и поне частично, да ограничи загубите си.

***

Непълно работно време

В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време. (чл. 138 (а) ал. 2 Кодекса на Труда).

Защо се наложи промяната: Много бизнеси, които нямат задължение да прекратят работа, но все пак страдат от намален обем поръчки или търсене на техните услуги, търсят начини да осигурят работа, дори и в намален обем, на своите служители, за да избегнат съкращения. Опцията за установяване на намалено работно време може да е добра алтернатива.

***
Изплащане на компенсации

По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. Средствата, превеждани по реда на ал. 1, са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Защо се наложи промяната: Цялата икономика търпи негативни последствия от Covid-19, но за никого не е тайна, че някои сектори са особено тежко засегнати. В отговор на това Министерството на Труда и Социалната Политика предстои да приеме Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсациите описани по-горе. Съгласно проектът на това постановление, работодателите от секторите туризъм, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, транспорт, спорт и култура ще могат да получат компенсации, ако отговарят на определени условия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *