Начало » Оперативни Програми

Оперативни Програми

еu.png                                                                  opik.png

Наименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.095-1466

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Ар Ди Ем ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 22 935.03 лв.

Начало: 22.01.2021.г.
Край: 22.04.2021 г.

Наименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.097-2942

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Ар Ди Ем ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 1 381.35 лв.

Начало: 30.03.2021.г.
Край: 30.06.2021 г.