23 и 24 март 2022

Данъци и Осигуряване - Промени 2022 г.

Всичко най-ново и интересно в областта на ЗКПО, ЗДДС и КСО

София, Новотел София или онлайн, в Zoom

Дни
Часове
Минути
Секунди

Без изискване за зелен сертификат

20 +
години опит в организирането на събития
30 +
конференции годишно
300 +
компании от публичния и частния сектор

Защо да участвам?

Програма

Регистрация

09:00 - 09:30

Лекция с Валентина Василева

09:30 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 11:30

Лекция с Валентина Василева

11:30 - 13:00

Обедна почивка

13:00 - 14:00

Лекция с Катя Кашъмова

14:00 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:00

Лекция с Катя Кашъмова

16:00 - 17:30

Лекция с Димитър Войнов

09:30 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 11:30

Лекция с Димитър Войнов

11:30 - 13:00

Обедна почивка

13:00 - 14:00

Лекция с Димитър Войнов

14:00 - 15:30

Лекторски екип

Димитър Войнов

Експерт по корпоративен данък и счетоводство

Валентина Василева

Експерт по ЗДДС

Катя Кашъмова

Експерт по Осигуряване

Теми и акценти

Какво ново в ЗДДС за 2022 г.? Как да решите казусите, с които сте се сблъскали в прилагането на закона – отговаря експертът. 

 1. Удължаване срока за прилагането на намалената данъчна ставка от 9 % ДДС.
 2. Изменения относно извършване на корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт.
 3. Промени в данъчното третиране на ваучерите за храна.
 4. Изменения и допълнения, свързани с прецизиране на разпоредбите в ЗДДС във връзка с прилагането на режим в Съюза (OSS), режим извън Съюза и режим внос (IOSS)
 5.  Въвеждане в ЗДДС на:
 •  Директива (ЕС) 2021/1159 по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19;
 • Директива 2019/2235 по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.

Социално и Здравно Осигуряване 

 1. Всички най-важни промени в Закона за бюджета на ДОО 2022 г, Кодекса за Социално Осигуряване, Закона за Здравното Осигуряване и Подзаконови нормативни актове.
 2. Анализ на най-интересните въпроси постъпили от осигурителите в НАП и техните отговори.
 3. Дискусия

ЗКПО и Годишно Данъчно и Счетоводно Приключване.  Как да си подсигурите безпроблемно приключване на 2021 г.?

Промени в ЗКПО през 2022 г.

 1. Лично ползване на фирмени активи
 2. Ваучери за храна
 3. Продажба с обратен оперативен лизинг
 4. Контролирани чуждестранни дружества
 5. Хибридни образувания


Актуални въпроси

 1. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на:
 2. финансирания във връзка с цената на електрическата енергия
 3. финансирания за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19
 4. други финансирания
 5. Практика на МФ и НАП във връзка с финансиранията – указания и писма
 6. Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.
 7. Надвнесен годишен корпоративен данък за 2021 г.
 8. Промени в ГДД по ЗКПО за 2021 г.


Промени в ЗКПО през 2021 г. във връзка с годишното приключване на 2021 г.

 1. Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО
 2. Промяна в авансовите вноски
 3. Промени в данъците върху разходите
 4. Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
 5. Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
 6. Промени в преотстъпването на данък
 7. Други промени


Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.

 1. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
 2. Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация и други)
 3. Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
 4. Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
  1. разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
  2. разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 5. Данъчен амортизационен план
 6. Пренасяне на данъчна загуба
 7. Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
 8. Данък върху разходите
 9. Други


Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Такса за участие

Вариант 1 - Участие на живо в конферентната зала

Цена за лоялни клиенти на RDM: 289 лв. (без ДДС)

Цена за нови клиенти на RDM: 299 лв. (без ДДС)

Вариант 2 - Онлайн в Zoom

Цена за лоялни клиенти на RDM: 269 лв. (без ДДС)

Цена за нови клиенти на RDM: 289 лв. (без ДДС)

Начин на плащане: по банков път Академия РДМ; Банка ДСК АД; IBAN:BG32STSA93000028273559 Академия РДМ ЕООД е регистрирана по ЗДДС.

Вариант 1

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Novotel Sofia ****​

Новотел София е нов 4* бизнес хотел с иновативен дизайн и високи стандарти, удобно разположен на бул. Цариградско Шосе - в неподсредствена близост до The Mall.

Хотелът разполага със съвременен конферентен център, който гарантира ефективното и комфортно провеждане на обучения на Академия RDM.

Вариант 2

Запишете се сега!

Още събития от Академия RDM

18 април 2024

Онлайн, в Zoom

Трудово Право – последни промени в сила от 1 април и практика по интересни казуси

Законодателни промени и интересни казуси

Вижте повече

15 май 2024

Онлайн, в Zoom

Социално и Здравно Осигуряване – международни аспекти

Интересни казуси и техните решения

Вижте повече

17 май 2024

Онлайн, в Zoom

ГДД, ГФО и Отчети за Дейността за 2023 г.

Годишна отчетност за 2023 г. с Димитър Войнов

Вижте повече

7 юни 2024

Варна, Хотел Черно Море

Обществени поръчки: практика в прилагането на последните промени

Всичко най-ново и интересно

Вижте повече

19 юни 2024

Онлайн, в Zoom

ЗДДС – Международна Търговия със Стоки и Онлайн Търговия

Експертен анализ на правилата и практически съвети за прилагането им

Вижте повече

Последно от блога

Регистрация

Данъчен и Осигуряване - 23-24 март 2022 г.

"*" показва задължителните полета

Потребителски данни

Данни за фирма

Други

Кой вариант за участие избирате?*
Ако сте избрали Вариант 1, желаете ли да заявите обяд срещу допълнително заплащане?*
Желаете ли да Ви изпратим оферта нощувки?
DD наклонена черта MM наклонена черта YYYY
DD наклонена черта MM наклонена черта YYYY

Участници

Участници
Въведете до 20 участници

Добавете тук текста на заглавието