23 и 24 март 2022

Данъци и Осигуряване - Промени 2022 г.

Всичко най-ново и интересно в областта на ЗКПО, ЗДДС и КСО

София, Новотел София или онлайн, в Zoom

Дни
Часове
Минути
Секунди

Без изискване за зелен сертификат

20 +
години опит в организирането на събития
30 +
конференции годишно
300 +
компании от публичния и частния сектор

Защо да участвам?

Програма

Регистрация

09:00 - 09:30

Лекция с Валентина Василева

09:30 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 11:30

Лекция с Валентина Василева

11:30 - 13:00

Обедна почивка

13:00 - 14:00

Лекция с Катя Кашъмова

14:00 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:00

Лекция с Катя Кашъмова

16:00 - 17:30

Лекция с Димитър Войнов

09:30 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 11:30

Лекция с Димитър Войнов

11:30 - 13:00

Обедна почивка

13:00 - 14:00

Лекция с Димитър Войнов

14:00 - 15:30

Лекторски екип

Димитър Войнов

Експерт по корпоративен данък и счетоводство

Валентина Василева

Експерт по ЗДДС

Катя Кашъмова

Експерт по Осигуряване

Теми и акценти

Какво ново в ЗДДС за 2022 г.? Как да решите казусите, с които сте се сблъскали в прилагането на закона – отговаря експертът. 

 1. Удължаване срока за прилагането на намалената данъчна ставка от 9 % ДДС.
 2. Изменения относно извършване на корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт.
 3. Промени в данъчното третиране на ваучерите за храна.
 4. Изменения и допълнения, свързани с прецизиране на разпоредбите в ЗДДС във връзка с прилагането на режим в Съюза (OSS), режим извън Съюза и режим внос (IOSS)
 5.  Въвеждане в ЗДДС на:
 •  Директива (ЕС) 2021/1159 по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19;
 • Директива 2019/2235 по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.

Социално и Здравно Осигуряване 

 1. Всички най-важни промени в Закона за бюджета на ДОО 2022 г, Кодекса за Социално Осигуряване, Закона за Здравното Осигуряване и Подзаконови нормативни актове.
 2. Анализ на най-интересните въпроси постъпили от осигурителите в НАП и техните отговори.
 3. Дискусия

ЗКПО и Годишно Данъчно и Счетоводно Приключване.  Как да си подсигурите безпроблемно приключване на 2021 г.?

Промени в ЗКПО през 2022 г.

 1. Лично ползване на фирмени активи
 2. Ваучери за храна
 3. Продажба с обратен оперативен лизинг
 4. Контролирани чуждестранни дружества
 5. Хибридни образувания


Актуални въпроси

 1. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на:
 2. финансирания във връзка с цената на електрическата енергия
 3. финансирания за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19
 4. други финансирания
 5. Практика на МФ и НАП във връзка с финансиранията – указания и писма
 6. Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.
 7. Надвнесен годишен корпоративен данък за 2021 г.
 8. Промени в ГДД по ЗКПО за 2021 г.


Промени в ЗКПО през 2021 г. във връзка с годишното приключване на 2021 г.

 1. Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО
 2. Промяна в авансовите вноски
 3. Промени в данъците върху разходите
 4. Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
 5. Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
 6. Промени в преотстъпването на данък
 7. Други промени


Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.

 1. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
 2. Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация и други)
 3. Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
 4. Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
  1. разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
  2. разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 5. Данъчен амортизационен план
 6. Пренасяне на данъчна загуба
 7. Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
 8. Данък върху разходите
 9. Други


Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Такса за участие

Вариант 1 - Участие на живо в конферентната зала

Цена за лоялни клиенти на RDM: 289 лв. (без ДДС)

Цена за нови клиенти на RDM: 299 лв. (без ДДС)

Вариант 2 - Онлайн в Zoom

Цена за лоялни клиенти на RDM: 269 лв. (без ДДС)

Цена за нови клиенти на RDM: 289 лв. (без ДДС)

Начин на плащане: по банков път Академия РДМ; Банка ДСК АД; IBAN:BG32STSA93000028273559 Академия РДМ ЕООД е регистрирана по ЗДДС.

Вариант 1

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Novotel Sofia ****​

Новотел София е нов 4* бизнес хотел с иновативен дизайн и високи стандарти, удобно разположен на бул. Цариградско Шосе - в неподсредствена близост до The Mall.

Хотелът разполага със съвременен конферентен център, който гарантира ефективното и комфортно провеждане на обучения на Академия RDM.

Вариант 2

Запишете се сега!

Още събития от Академия RDM

15 февруари 2023

София, Новотел София **** или Онлайн, в Zoom

Осигуряване и Трудово Право февруари 2023 г. – София

Два дни и най-интересните и полезни теми за HR специалистите в България.

Вижте повече

21 февруари 2023

Варна, Хотел Графит ***** или Онлайн, в Zoom

Данъци и Счетоводство февруари 2023 г. – Варна

Семинар по всички най-важни промени в данъчното и счетоводно законодателство.

Вижте повече

Последно от блога

Регистрация

Данъчен и Осигуряване - 23-24 март 2022 г.

"*" indicates required fields

Потребителски данни

Данни за фирма

Други

Кой вариант за участие избирате?*
Ако сте избрали Вариант 1, желаете ли да заявите обяд срещу допълнително заплащане?*
Желаете ли да Ви изпратим оферта нощувки?
DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY

Участници

Участници
Въведете до 20 участници

Добавете тук текста на заглавието