16 и 17 ноември 2021

Данъчен и Счетоводен Експерт 2021 г.

Всичко най-ново и интересно в областта на ЗКПО, ЗДДС и ЗДДФЛ

София, Novotel Sofia **** или онлайн, в Zoom

Дни
Часове
Минути
Секунди
години опит в организирането на събития
20 +
конференции годишно
30 +
компании от публичния и частния сектор
300 +

Финансова Академия RDM

Защо да участвам?

Програма

Регистрация

09:00 - 09:30

Лекция с Валентина Василева

09:30 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 11:30

Лекция с Валентина Василева

11:30 - 13:00

Обедна почивка

13:00 - 14:00

Лекция с Лорета Цветкова

14:00 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:00

Лекция с Лорета Цветкова

16:00 - 17:30

Лекция с Димитър Войнов

09:30 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 11:30

Лекция с Димитър Войнов

11:30 - 13:00

Обедна почивка

13:00 - 14:00

Лекция с Димитър Войнов

14:00 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:00

Лекция с Димитър Войнов

16:00 - 17:30

Лекторски екип

Димитър Войнов

Експерт по корпоративен данък и счетоводство

Валентина Василева

Експерт по ЗДДС

Лорета Цветкова

Експерт по ЗДДФЛ

Теми и акценти

Актуални въпроси и интересни казуси по ЗКПО с лектор Димитър Войнов

Промени в ЗКПО през 2021 г.

 • Промяна в авансовите вноски. Нови важни дати до края на годината
 • Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО
 • Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
 • Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
 • Промени в преотстъпването на данък
 • Промени в данъците върху разходите
 • Други промени

 

Актуални въпроси

 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и НАП – писма
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.
 • Надвнесен годишен корпоративен данък

 

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
 • Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
  • разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
  • разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Данъчен амортизационен план
 • Пренасяне на данъчна загуба
 • Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
 • Данък върху разходите
 • Други

 

Очаквани промени в ЗКПО през 2022 г.

Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС – всичко, което трябва да знаете с лектор Валентина Василева

Сделки с недвижими имоти. Бартер.

Общо правило за определяне на място на изпълнение на услуги с получатели данъчно задължени лица. Доказване на статута на получателя, установен в ЕС или в трета страна.

Място на изпълнение на услуги, свързани с недвижим имот.

Данъчно третиране на доставките на стоки и услуги от/към Великобритания след напускането на ЕС.

Корекции на ползван данъчен кредит – ежегодни и еднократни.

Въпроси относно прилагане на новите режими за дистанционни продажби на стоки и услуги с получатели данъчно незадължени лица в ЕС.

Дискусия по въпроси на участниците по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС.

Експертен преглед на всичко най-ново и интересно в областта на ЗДДФЛ с лектор Лорета Цветкова

Преглед на всички промени, свързани с облагането на доходите през 2021 г.: новите моменти при документирането на доходите на физическите лица и при данъчните облекчения.

Данъчни облекчения, които ще се ползват за доходи, придобити от физическите лица през 2021 г. Ново данъчно облекчение за подобрения и ремонт на недвижим жилищен имот. Специални размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания – особености при прилагането им. Разглеждане на актуални казуси от практиката, свързани с прилагането на данъчните облекчения.

Годишни задължения по ЗДДФЛ за 2021 г.:

 1. Особености при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения за 2021 г.;
 2. Предоставяне на информация в НАП от работодателите за доходите по трудови правоотношения, изплатени през 2021 г.
 3. Предоставяне на информация за доходи, изплатени на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
 4. Казуси, свързани с попълването и подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Какви ще бъдат новите моменти във формуляра за 2021 г.;

 

Разглеждане на актуални казуси от практиката по прилагането на закона. Дискусия и обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Такса за участие:

Вариант 1 (за участници с COVID сертификат): 289 лв. (без ДДС

Вариант 2 (онлайн): 279 лв. (без ДДС)

Начин на плащане: по банков път Академия РДМ; Банка ДСК АД; IBAN:BG32STSA93000028273559 Академия РДМ ЕООД е регистрирана по ЗДДС.

Вариант 1

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Novotel Sofia ****​

Новотел София е нов 4* бизнес хотел с иновативен дизайн и високи стандарти, удобно разположен на бул. Цариградско Шосе - в неподсредствена близост до The Mall.

Хотелът разполага със съвременен конферентен център, който гарантира ефективното и комфортно провеждане на обученията на Академия RDM.

Вариант 2

Запишете се сега!

Отстъпки

Атмосфера от нашите събития

Още събития от Академия RDM

17 юни 2024

Варна, Хотел Черно Море

Обществени поръчки: практика в прилагането на последните промени

Всичко най-ново и интересно

Вижте повече

19 юни 2024

Онлайн, в Zoom

ЗДДС – Международна Търговия със Стоки и Онлайн Търговия

Експертен анализ на правилата и практически съвети за прилагането им

Вижте повече

21 юни 2024

Онлайн, в Zoom

СИДДО и Международно Облагане на Местни Физически и Юридически Лица – Онлайн

Експертен анализ и практически съвети

Вижте повече

Последно от блога

Регистрация