18 април 2024г.

Трудово Право - последни промени и казуси

Дистанционна работа, защита при подаване на сигнали за нарушения,
новите елктронно трудово досие и електронна трудова книжка,
въпроси и отговори по всички аспекти на Кодекса на Труда

Онлайн, в Zoom

Дни
Часове
Минути
Секунди
години опит в организирането на събития
20 +
конференции годишно
30 +
компании от публичния и частния сектор
300 +

HR Академия RDM

Защо да участвам?

Програма

Онлайн регистрация

13:00 - 13:30

Лекция с Андрей Александров

13:30 - 15:15

Почивка

15:15 - 15:45

Лекция с Теодора Дичева

15:45 - 17:30

Теми и акценти

Онлайн дискусия с Андрей Александров от 13.30 до 15.15 ч. 
Последни промени в Кодекса на Труда – в сила от 1 април 2024 г.: новите законодатели предизвикателства при работата от разстояние – бъдете подготвени:
 • Проблеми за  работодателя при прекратяване на трудовия договор.
 • Нови права на работниците и служителите
 • Практически проблеми пред работодателите при прилагането на новите изисквания и възможни решения.
 
Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения:
 • Кой попада в кръга на задължените лица?
 • Глоби и санкции при нарушение. 
 
Сесия въпроси и отговори – кратки, точни и полезни отговори на Вашите въпроси по всички аспекти на Кодекса на Труда към Андрей Александров. 

Онлайн дискусия с Теодора Дичева от 15.45 до 17.30

Електронно трудово досие. Изисквания за съхранение на електронни документи от работодателя
 • Основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието, предвидени в Кодекса на труда.
 • Информационната система за създаване и съхранение на електронните документи от трудовото досие на работниците и служителите – изисквания и ограничения в Наредбата а вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.
 • Видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета.
 • Съхраняване на електронните досиета и осигуряване на достъп до тях на контролните органи на Инспекцията по труда и на работниците и служителите.
Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис (Електронните трудови книжки):
 • Промените в трудовото законодателство, които регламентират въвеждането на регистър на заетостта и единен електронен трудов запис, които ще заменят хартиените трудови книжки.
 • Кои от текстовете на Закона вече се прилагат, кои ще започнат да се прилагат от м. юли 2025 г. и кои ще започнат да се прилагат от м. юли 2026 г.
 • Как ще се променят задълженията на работодателите при започване на ползването на Регистъра на заетостта.
 • Какви задължения имат работодателите и органите по назначаване при влизане в сила на промените в Кодекса на труд и Закона за държавния служител за попълване на данни в Единния електронен трудов запис на работниците, служителите и държавните служители.
 
Сесия въпроси и отговори – кратки, точни и полезни отговори на Вашите въпроси по всички аспекти на Кодекса на Труда към Теодора Дичева. 

Лекторски екип

Picture of Теодора Дичева

Теодора Дичева

Експерт по трудово право

Picture of Андрей Александров

Андрей Александров

Адвокат и експерт по трудово право

Такса за участие:

149 лв. (без ДДС)

Начин на плащане: по банков път Академия РДМ; Банка ДСК АД; IBAN:BG32STSA93000028273559 Академия РДМ ЕООД е регистрирана по ЗДДС.

Запишете се сега!

Отстъпки

Атмосфера от нашите събития

Още събития от Академия RDM

Последно от блога

Регистрация

Трудово право - април 2024 г.

"*" показва задължителните полета

Потребителски данни

Данни за фирма

Други

Участници

Участници
Въведете до 20 участници