18 април 2024г.

Трудово Право - последни промени и казуси

Дистанционна работа, защита при подаване на сигнали за нарушения,
новите елктронно трудово досие и електронна трудова книжка,
въпроси и отговори по всички аспекти на Кодекса на Труда

Онлайн, в Zoom

Дни
Часове
Минути
Секунди
20 +
години опит в организирането на събития
30 +
конференции годишно
300 +
компании от публичния и частния сектор

HR Академия RDM

Защо да участвам?

Програма

Онлайн регистрация

13:00 - 13:30

Лекция с Андрей Александров

13:30 - 15:15

Почивка

15:15 - 15:45

Лекция с Теодора Дичева

15:45 - 17:30

Теми и акценти

Онлайн дискусия с Андрей Александров от 13.30 до 15.15 ч. 
Последни промени в Кодекса на Труда – в сила от 1 април 2024 г.: новите законодатели предизвикателства при работата от разстояние – бъдете подготвени:
 • Проблеми за  работодателя при прекратяване на трудовия договор.
 • Нови права на работниците и служителите
 • Практически проблеми пред работодателите при прилагането на новите изисквания и възможни решения.
 
Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения:
 • Кой попада в кръга на задължените лица?
 • Глоби и санкции при нарушение. 
 
Сесия въпроси и отговори – кратки, точни и полезни отговори на Вашите въпроси по всички аспекти на Кодекса на Труда към Андрей Александров. 

Онлайн дискусия с Теодора Дичева от 15.45 до 17.30

Електронно трудово досие. Изисквания за съхранение на електронни документи от работодателя
 • Основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието, предвидени в Кодекса на труда.
 • Информационната система за създаване и съхранение на електронните документи от трудовото досие на работниците и служителите – изисквания и ограничения в Наредбата а вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.
 • Видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета.
 • Съхраняване на електронните досиета и осигуряване на достъп до тях на контролните органи на Инспекцията по труда и на работниците и служителите.
Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис (Електронните трудови книжки):
 • Промените в трудовото законодателство, които регламентират въвеждането на регистър на заетостта и единен електронен трудов запис, които ще заменят хартиените трудови книжки.
 • Кои от текстовете на Закона вече се прилагат, кои ще започнат да се прилагат от м. юли 2025 г. и кои ще започнат да се прилагат от м. юли 2026 г.
 • Как ще се променят задълженията на работодателите при започване на ползването на Регистъра на заетостта.
 • Какви задължения имат работодателите и органите по назначаване при влизане в сила на промените в Кодекса на труд и Закона за държавния служител за попълване на данни в Единния електронен трудов запис на работниците, служителите и държавните служители.
 
Сесия въпроси и отговори – кратки, точни и полезни отговори на Вашите въпроси по всички аспекти на Кодекса на Труда към Теодора Дичева. 

Лекторски екип

Теодора Дичева

Теодора Дичева

Експерт по трудово право

Андрей Александров

Андрей Александров

Адвокат и експерт по трудово право

Такса за участие:

149 лв. (без ДДС)

Начин на плащане: по банков път Академия РДМ; Банка ДСК АД; IBAN:BG32STSA93000028273559 Академия РДМ ЕООД е регистрирана по ЗДДС.

Запишете се сега!

Отстъпки

Атмосфера от нашите събития

Още събития от Академия RDM

15 май 2024

Онлайн, в Zoom

Социално и Здравно Осигуряване – международни аспекти

Интересни казуси и техните решения

Вижте повече

17 май 2024

Онлайн, в Zoom

ГДД, ГФО и Отчети за Дейността за 2023 г.

Годишна отчетност за 2023 г. с Димитър Войнов

Вижте повече

7 юни 2024

Варна, Хотел Черно Море

Обществени поръчки: практика в прилагането на последните промени

Всичко най-ново и интересно

Вижте повече

19 юни 2024

Онлайн, в Zoom

ЗДДС – Международна Търговия със Стоки и Онлайн Търговия

Експертен анализ на правилата и практически съвети за прилагането им

Вижте повече

Последно от блога

Регистрация

Трудово право - април 2024 г.

"*" показва задължителните полета

Потребителски данни

Данни за фирма

Други

Участници

Участници
Въведете до 20 участници