16 януари 2024г.

Осигуряване и
Трудово Право

Законодателните промени за 2024 г. и интересни казуси

Онлайн, в Zoom

Дни
Часове
Минути
Секунди
години опит в организирането на събития
20 +
конференции годишно
30 +
компании от публичния и частния сектор
300 +

HR Академия RDM

Защо да участвам?

Програма

Регистрация

09:00 - 09:30

Лекция с Катя Кашъмова

09:30 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 11:30

Лекция с Катя Кашъмова

11:30 - 13:00

Обедна почивка

13:00 - 14:00

Лекция с Теодора Дичева

14:00 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:00

Лекция с Теодора Дичева

16:00 - 17:30

Теми и акценти

Трудово Право  с  лектор Теодора Дичева 

 1. Задължения на работодателите в началото на годината: отчитане на извънредния труд, изготвяне на списък с работни места за трудоустроени и списък с работни места за изпълнение на квоти по Закона за хората с увреждания, уведомяване на работниците за дължимия им се платен годишен отпуск и др.
 2. Преглед на промените в Кодекса на труда  от 2023  г: 
  • Промени в уредбата, касаещи работа от разстояние
   • новите моменти и основни изисквания, които не са променени, но са от особена важност за всеки работодател който има или планира да наеме работници в home office.
   • Новите изискванията към работното място, които да осигурят здравословни и безопасни условия на труд и ред за намаляване на отговорността на работодателя при съпричиняване на вреди.
   • Допълнението на легалната дефиниция на „работно място“ в §1, т. 4 от ДР на КТ за случаите на работа от разстояние.
   • Гарантиране на „правото на изключване“ на работниците и договаряне на изключения в КТД или индивидуален трудов договор.
   • Възможностите за въвеждането и използването на информационна система за възлагане и отчитане на работата от разстояние и за алгоритмичното управление (т.нар. изкуствен интелект) на работата от разстояние и новото задължение на работодателите да създадат възможност на работниците да поискат преразглеждане от човек на взетите автоматизирани решения.

    2.2. Промените в Закона за здравословните и безопасни условия на труд във връзка с работата от разстояние;

   2.3. Как с промените в Кодекса на труда беше предвидена отговорност за изплащане на трудовото възнаграждение на работниците и служителите при веригите от подизпълнители, с което се транспонираха изискванията на Директива 2014/67/ЕС;

    2.4. Как промените в Кодекса на труда, в сила от 01.01.2024 г. задължиха работодателите с нает персонал със 100 или над 100 човека да изплащат заплатите по банков път и възложиха таксите за паричния превод на работника или служителя, когато платежната сметка е извън страната.

3. Електронно трудово досие, стара възможност с нови измерения- подходящият начин за наемане на работници в home office:

 • Основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието, предвидени в Кодекса на труда.
 • Видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета.
 • Изисквания за съхранение на електронни документи от работодателя и за осигуряване на достъп до тях на контролните органи на Инспекцията по труда и на работниците и служителите.

 

4. Предвижданите промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските:

 • Как с промените ще бъде предвиден по-дълъг платен годишен отпуск и на кои категории работници ще се дължи такъв удължен платен годишен отпуск.
 • Редът за ползване на отпуска по чл. 163, ал. 10 от КТ от бащата или от един от родителите на майката или бащата въз основа на писмено заявление.
 • Промени в редът за ползване на отпуска по чл. 164б, ал. 2 от КТ от родителите на осиновителката или на осиновителя.

 

Социално и здравно осигуряване с лектор Катя Кашъмова

  1. Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване 
  2. Промени в осигурителното законодателство
  3. Предстоящи промени в подзаконовите нормативни актове отнасящи се до социалното и здравното осигуряване.
  4. Осигурителен   доход
   1.1 Осигурени лица, минимален осигурителен доход и минимална работна заплата.
   1.2. Социалното и здравното осигуряване през практиката
  5. Определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета –  казуси и примери

Лекторски екип

Катя Кашъмова

Катя Кашъмова

Експерт по социално и здравно осигуряване

Теодора Дичева

Теодора Дичева

Експерт по трудово право

Такса за участие:

199 лв. (без ДДС)

Начин на плащане: по банков път Академия РДМ; Банка ДСК АД; IBAN:BG32STSA93000028273559 Академия РДМ ЕООД е регистрирана по ЗДДС.

Запишете се сега!

Отстъпки

Атмосфера от нашите събития

Още събития от Академия RDM

17 юни 2024

Варна, Хотел Черно Море

Обществени поръчки: практика в прилагането на последните промени

Всичко най-ново и интересно

Вижте повече

19 юни 2024

Онлайн, в Zoom

ЗДДС – Международна Търговия със Стоки и Онлайн Търговия

Експертен анализ на правилата и практически съвети за прилагането им

Вижте повече

21 юни 2024

Онлайн, в Zoom

СИДДО и Международно Облагане на Местни Физически и Юридически Лица – Онлайн

Експертен анализ и практически съвети

Вижте повече

Последно от блога

Регистрация

Осигуряване и Трудово Право - януари 2024 г. Онлайн

"*" показва задължителните полета

Потребителски данни

Данни за фирма

Други

Участници

Участници
Въведете до 20 участници