Начало » Промени, канселации и отлагания

Промени, канселации и отлагания

Въпреки че нашите събитийни програми са правилни към момента на публикуването им, при определени обстоятелства може да се наложи Академия RDM да промени съдържанието, формата, мястото или времето на дадено събитие. Всички присъстващи ще бъдат уведомени за такива промени преди събитието.

Ако не можете да присъствате на събитие, за което сте се регистрирали, моля, свържете се с нас възможно най-скоро (и при всички случаи не по-късно от 24 часа преди sъбитието) на office@rdm-bg.com или 0888 20 56 49. Академия RDM може (i) да позволи на заместник от Вашата или друга организация да присъства на събитието вместо вас (при условие че сме получили информация за новият участник) или (ii) да ви позволи да присъствате на следващото налично събитие.

Такси за канселация

Ако ни уведемоите, че желаете да канселирайте Вашето участие в събитие, следните такси за канселации са приложими (моля имайте в предвид, че възстановяването на платени суми може да отнеме до 10 работни дни).

Получено уведомление от нас % от семинарната такса за взъстановяване

повече от 7 дни преди датата на събитието

между 3 и 7 дни преди датата на събитието

по-малко от 3 дни преди датата на събитието

100%

50%

0%

Отлагане на събития

При изключителни обстоятелства Академия RDM може да се наложи да отложи или отмени събитие и ние ще Ви уведомим веднага щом това е разумно осъществимо за всяко такова отлагане или отмяна. Ако събитие бъде отменено или ако събитие бъде отложено и не можете да присъствате на новата дата, ние ще възстановим всички такси, които сте платили предварително, в рамките на 10 работни дни. Вие се съгласявате, че отговорността на Академия RDM към Вас ще бъде ограничена до сумата на семинарните такси, които сте платили, и Академия RDM няма да носи отговорност пред Wас за никакви разходи, щети или загуби, понесени от вас в резултат на анулирането или отлагането.